Subject Signature Place Date
Wyrok łączny. Zasady orzekania o karze łącznej w kontekście zmian wynikających z ustawy z dnia 7 lipa 2022r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. K36/24/3 Szkolenie on-line 19.04.2024 - 19.04.2024
Personal Data Protection - międzynarodowe szkolenie w języku angielskim, organizowane w ramach programu Catalogue Plus Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/H9/24 Lisbona 19.04.2024 - 19.04.2024
Zadania kuratorów zawodowych pracujących w ośrodkach kuratorskich. KR12/24/1 Szkolenie on-line 22.04.2024 - 22.04.2024
Ochrona dóbr osobistych w mediach społecznościowych C15/24/1 Szkolenie on-line 23.04.2024 - 23.04.2024
Metodyka pracy sędziego w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych C1/24/3 Szkolenie on-line 23.04.2024 - 23.04.2024
Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń oraz prawo materialne w sprawach z elementem zagranicznym związanych z małżeństwem i rodzicielstwem. R2/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 22.04.2024 - 24.04.2024
Szkolenie dla asesorów i prokuratorów rozpoczynających pracę w prokuraturze K1/24/1 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 22.04.2024 - 24.04.2024
Dostęp do informacji o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych C24/24/2 Szkolenie on-line 25.04.2024 - 25.04.2024
Legal English. Criminal matters - międzynarodowe szkolenie w języku angielskim, organizowane w ramach programu Catalogue Plus Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/H7/24 Bukareszt 23.04.2024 - 25.04.2024
Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c. - cz.II C2/24/14 Szkolenie on-line 25.04.2024 - 25.04.2024
Spółki kapitałowe w organizacji G6/24/1 Szkolenie on-line 25.04.2024 - 25.04.2024
Międzynarodowe szkolenie językowe - Legal language training in cooperation in family law - język angielski i francuski M14/E4/24 Wilno, Litwa 24.04.2024 - 26.04.2024
Metodyka pracy sędziego w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych C1/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 24.04.2024 - 26.04.2024
ERA: Annual Conference on European Succession Law 2024 (hybrydowo: Trewir/on-line) M16/H/24 25.04.2024 - 26.04.2024
Metodyka pracy asystenta prokuratora - szkolenie dla nowo zatrudnionych asystentów prokuratora O2/24/2 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 24.04.2024 - 26.04.2024
Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające C3/24/7 Szkolenie on-line 26.04.2024 - 26.04.2024
Nowelizacja kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw K34/24/5 Szkolenie on-line 26.04.2024 - 26.04.2024
Administracyjny tytuł wykonawczy jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej C30/24/1 Szkolenie on-line 29.04.2024 - 29.04.2024
Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej w podziale sumy uzyskanej z egzekucji E7/24/3 Szkolenie on-line 29.04.2024 - 29.04.2024
VICTIM'S RIGHTS WEBINAR SERIES: The protection of victims of war crimes in the EU CR/2024/20 M14/C20/24 30.04.2024 - 30.04.2024
Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. C16/24/3 Szkolenie on-line 30.04.2024 - 30.04.2024
Digitalization and Artificial Intelligence in Administrative Law - międzynarodowe szkolenie w języku angielskim, organizowane w ramach katalogu szkoleń administracyjnych (AD) Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/A5/24 Rzym (Włochy) 2.05.2024 - 3.05.2024
Orzekanie w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych i leśnych C4/24/7 Szkolenie on-line 6.05.2024 - 6.05.2024
Krajowy Rejestr Zadłużonych – nowe funkcjonalności w postępowaniu upadłościowym G14/24/1 Szkolenie on-line 6.05.2024 - 6.05.2024
ERA: Applying EU Anti-Discrimination Law M15/B/24 Zagrzeb (Chorwacja) 6.05.2024 - 7.05.2024
Metodyka pracy sędziego w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych C1/24/5 Szkolenie on-line 7.05.2024 - 7.05.2024
Postępowanie ekstradycyjne K33/24/1 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 6.05.2024 - 8.05.2024
Wykorzystanie seksualne dzieci – zwalczanie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich K19/24/1 Kołobrzeg 6.05.2024 - 8.05.2024
Zasady i tok postępowania odwoławczego w procesie karnym K3/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 6.05.2024 - 8.05.2024
Economic crimes: asset recovery and confiscation in the EU in practice- focus on the Regulation 2018/1805 of 14 November 2018 (specialized) CR/2024/06 M14/C7/24 Madryt (Hiszpania) 7.05.2024 - 8.05.2024
Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające C3/24/8 Szkolenie on-line 8.05.2024 - 8.05.2024
Ustalenie prawa do emerytury pomostowej i rekompensaty P5/24/2 Szkolenie on-line 8.05.2024 - 8.05.2024
Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. C16/24/4 Szkolenie on-line 9.05.2024 - 9.05.2024
Wyrok łączny. Zasady orzekania o karze łącznej w kontekście zmian wynikających z ustawy z dnia 7 lipa 2022r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw K36/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 8.05.2024 - 10.05.2024
Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach z zakresu cyberprzestępczości – poziom podstawowy K18/24/1 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 8.05.2024 - 10.05.2024
ŚRODOWE KONWERSATORIA JĘZYKOWE ONLINE - angielski prawniczy (B2)[8, 15, 22 29 – maja; 5, 12, 19, 26 – czerwca; 3 i 10 lipca 2024] M14/EF2/24 8.05.2024 - 10.05.2024
EU Asylum Law - międzynarodowe szkolenie w języku angielskim, organizowane w ramach katalogu szkoleń administracyjnych (AD) Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/A6/24 Lisbona 9.05.2024 - 10.05.2024
Ekspertyza pismoznawcza – dowód z opinii biegłego z zakresu badania dokumentów K5/24/1 Toruń 8.05.2024 - 10.05.2024
Element transgraniczny w prawie spadkowym C29/24/2 Szkolenie on-line 10.05.2024 - 10.05.2024
Zasady prowadzenia i tok postępowania dyscyplinarnego dla kuratorów zawodowych. KR13/24/1 Szkolenie on-line 10.05.2024 - 10.05.2024
Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe C21/24/3 Szkolenie on-line 10.05.2024 - 10.05.2024
Przymusowe odebranie osoby z udziałem kuratora. KR14/24/1 Szkolenie on-line 14.05.2024 - 14.05.2024
Apelacja w pracy prokuratora. K46/24/1 Szkolenie on-line 14.05.2024 - 14.05.2024
Nowelizacja kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw K34/24/6 Szkolenie on-line 14.05.2024 - 14.05.2024
Sprawne zarządzanie referatem w pracy sędziego O10/24/1 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 13.05.2024 - 15.05.2024
Seminarium on-line dla wykładowców (i potencjalnych wykładowców) w języku angielskim Współpraca sądowa UE w sprawach gospodarczych i dostępne narzędzia cyfrowe na poziomie UE w ramach projektu eFILIT M27/B2/24 14.05.2024 - 15.05.2024
Psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającymi trudności wychowawcze oraz z osobami dorosłymi. KR2/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 13.05.2024 - 15.05.2024
Cybercrime and E-Evidence (introductory) CR/2024/05 M14/C8/24 Lizbona 14.05.2024 - 15.05.2024
Sprawy ,,frankowe” C7/24/5 Szkolenie on-line 15.05.2024 - 15.05.2024
Zamówienia publiczne w sądach. U9/24/1 Szkolenie on-line 15.05.2024 - 15.05.2024
Zabezpieczenie majątkowe i odzyskiwanie mienia w relacjach transgranicznych. K27/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Lublin 15.05.2024 - 17.05.2024
AIAKOS ZAGRANICA (wyjazdowy) - rekrutacja na międzynarodowy program wymiany dla aplikantów oraz asesorów: 13 maja - 17 maja 2024 r. - ZAGRANICA M3/A/24 13.05.2024 - 17.05.2024
AIAKOS Polska - rekrutacja na międzynarodowy program wymiany dla aplikantów oraz asesorów: 13 maja - 17 maja 2024 r. - POLSKA (Lublin) M3/C/24 13.05.2024 - 17.05.2024
Antisemitism and Hate Crimes HFR/2024/04 M14/F4/24 Kraków 16.05.2024 - 17.05.2024
Międzynarodowe szkolenie językowe - Legal Language training in cooperation in criminal matters - angielski i francuski M14/E6/24 Bordeaux (Francja) 13.05.2024 - 17.05.2024
EJTN/CEPOL-International Asset Recovery (CEPOL 12/24), CR/2024/26 M14/C16/24 Rzym (Włochy) 13.05.2024 - 17.05.2024
Podział majątku wspólnego. Rozliczenia majątkowe partnerów. C6/24/2 Szkolenie on-line 17.05.2024 - 17.05.2024
Wpływ postępowania upadłościowego na inne postępowania sądowe C20/24/3 Szkolenie on-line 17.05.2024 - 17.05.2024
Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. C16/24/5 Szkolenie on-line 17.05.2024 - 17.05.2024
Ochrona dóbr osobistych w mediach społecznościowych C15/24/2 Szkolenie on-line 20.05.2024 - 20.05.2024
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary K41/24/1 Szkolenie on-line 20.05.2024 - 20.05.2024
Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c. - cz.I C2/24/5 Szkolenie on-line 20.05.2024 - 20.05.2024
Postępowanie o zatwierdzenie układu jako jedna z form restrukturyzacji G15/24/1 Szkolenie on-line 20.05.2024 - 20.05.2024
Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c. - cz.II C2/24/16 Szkolenie on-line 21.05.2024 - 21.05.2024
Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające C3/24/9 Szkolenie on-line 21.05.2024 - 21.05.2024
Zarządzanie zespołem w sądzie. U1/24/1 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 20.05.2024 - 22.05.2024
Postępowanie egzekucyjne po nowelizacji E5/24/1 Szkolenie on-line 22.05.2024 - 22.05.2024
Spółki kapitałowe w organizacji G6/24/2 Szkolenie on-line 22.05.2024 - 22.05.2024
Dział spadku. Zniesienie współwłasności. C5/24/2 Szkolenie on-line 23.05.2024 - 23.05.2024
Sądowo – lekarska sekcja zwłok – zabezpieczanie materiału dowodowego K50/24/1 Szkolenie on-line 23.05.2024 - 23.05.2024
Problematyka małoletnich cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia potrzeb związanych z komunikacją i prawem do opieki. SG/IOM Warszawa 23.05.2024 - 23.05.2024
EJTN/CEPOL- Environmental Crime-(CEPOL 21/2024) CR/2024/27 M14/C11/24 Paryż (Francja) 20.05.2024 - 24.05.2024
ERA: Advanced training for Court Coordinators in European Law M17/B/24 Budapeszt 23.05.2024 - 24.05.2024
Nieizolacyjne środki zapobiegawcze – wybrane zagadnienia. K7/24/1 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 22.05.2024 - 24.05.2024
EJTN/CEPOL-Trafficking in Human Beings - Sexual Exploitation (CEPOL 08/24) CR/2024/24 M14/C12/24 Budapeszt 21.05.2024 - 24.05.2024
Szkolenie dla audytorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. U25/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 22.05.2024 - 24.05.2024
Nadzór nad egzekucją z nieruchomości E6/24/1 Szkolenie on-line 24.05.2024 - 24.05.2024
Anti-Money Laundering for the Judiciary, Law Enforcement and Criminal Defence - międzynarodowe szkolenie w języku angielskim, organizowane w ramach programu Catalogue Plus Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/H10/24 Trewir (Niemcy) 23.05.2024 - 24.05.2024
Zasady i warunki umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. R16/24/1 Szkolenie on-line 27.05.2024 - 27.05.2024
Data Protection and Privacy Rights - międzynarodowe szkolenie w języku angielskim, organizowane w ramach katalogu szkoleń administracyjnych (AD) Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/A7/24 Dublin 27.05.2024 - 28.05.2024
Metodyka pracy asystenta sędziego O1/24/1 Szkolenie on-line 28.05.2024 - 28.05.2024
Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów pionu cywilnego. U20/24/1 Szkolenie on-line 28.05.2024 - 28.05.2024
Human Rights and Access to Justice M14/F5/24 Strasbourg 27.05.2024 - 29.05.2024
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie i zarządzanie konfliktem na sali rozpraw O3/24/1 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 27.05.2024 - 29.05.2024
Kurs prawniczego języka angielskiego na poziomie B1 edycja 9 M24/A1/24 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 28.05.2024 - 29.05.2024
Kurs prawniczego języka angielskiego na poziomie B1 edycja 10 M24/A2/24 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 28.05.2024 - 29.05.2024
Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające C3/24/2 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 27.05.2024 - 29.05.2024
Szkolenie w zakresie prawa międzynarodowego i europejskiego dla sędziów pełniących funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka i prokuratorów pełniących funkcję punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej K64/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 27.05.2024 - 29.05.2024
Prawnokarne i psychologiczne aspekty przemocy domowej K31/24/1 Poznań 27.05.2024 - 29.05.2024
The judiciary, duty of reserve, freedom of expression and social networks - międzynarodowe szkolenie w języku angielskim, organizowane w ramach programu Catalogue Plus Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/H11/24 Lisbona 29.05.2024 - 29.05.2024
Środki odwoławcze w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym rozpoznawane przez sąd drugiej instancji G17/24/1 Szkolenie on-line 29.05.2024 - 29.05.2024
AIAKOS ZAGRANICA (wyjazdowy) - rekrutacja na międzynarodowy program wymiany dla aplikantów oraz asesorów: 27 maja - 31 maja 2024 r. - ZAGRANICA M3/B/24 27.05.2024 - 31.05.2024
AIAKOS Polska - rekrutacja na międzynarodowy program wymiany dla aplikantów oraz asesorów: 27 maja - 31 maja 2024 r. - POLSKA (Lublin) M3/D/24 27.05.2024 - 31.05.2024
Międzynarodowe szkolenie językowe: Summer school in linguistics in human rights M14/E5/24 Rzym (Włochy) 27.05.2024 - 31.05.2024
Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia C18/24/1 Szkolenie on-line 31.05.2024 - 31.05.2024
Zawiadomienie z ewidencji gruntów i budynków w postępowaniu wieczystoksięgowym C32/24/2 Szkolenie on-line 3.06.2024 - 3.06.2024
Protection of Consumers in the light of the EU Law and E-Commerce (CI/2024/04) M14/B4/24 Bukareszt 3.06.2024 - 4.06.2024
Kurs w ramach programu HELP Rady Europy: Combating Trafficking in Human Beings; rozpoczęcie 3-4 czerwca 2024 r. w Strasbourgu, następnie kontynuacja on-line M21/B/24 3.06.2024 - 4.06.2024
Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające C3/24/10 Szkolenie on-line 4.06.2024 - 4.06.2024
Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym i administracyjnym – wybrane zagadnienia. K16/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 3.06.2024 - 5.06.2024
Skuteczna komunikacja w zawodach sędziego i prokuratora. Język uzasadnień, sztuka argumentacji i wystąpień publicznych O9/24/1 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 3.06.2024 - 5.06.2024
GNS joint training on Core International Crimes CR/2024/07 M14/C14/24 NIEMCY 3.06.2024 - 5.06.2024
Orzekanie w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych i leśnych C4/24/1 Rzeszów 3.06.2024 - 5.06.2024
The enforcement of State aid law by national courts - międzynarodowe szkolenie on-line w języku angielskim, organizowane w ramach katalogu szkoleń administracyjnych (AD) Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/A8/24 Szkolenie on-line 5.06.2024 - 6.06.2024
Dział spadku. Zniesienie współwłasności. C5/24/3 Szkolenie on-line 6.06.2024 - 6.06.2024
Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c. - cz.II C2/24/22 Szkolenie on-line 6.06.2024 - 6.06.2024
Fundamental Rights and Courts Dialogue in the 21st Century: Facing the Law of the Future M14/F6/24 Barcelona (Hiszpania) 6.06.2024 - 7.06.2024
Międzynarodowe szkolenie językowe - Legal language training in cooperation in human rights - angielski i francuski M14/E7/24 Kroměříž (Czechy) 3.06.2024 - 7.06.2024
Podział majątku wspólnego. Rozliczenia majątkowe partnerów. C6/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 5.06.2024 - 7.06.2024
ERA: EU gender equality law M15/C/24 Sofia (Bułgaria) 6.06.2024 - 7.06.2024
Zwalczanie terroryzmu z uwzględnieniem najnowszych zdarzeń i zagrożeń K9/24/1 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 5.06.2024 - 7.06.2024
EJTN/CEPOL- Environmental Crime (CEPOL 21/2024), CR/2024/27 M14/C13/24 Paryż (Francja) 3.06.2024 - 7.06.2024
Upadłość konsumencka G12/24/1 Szkolenie on-line 7.06.2024 - 7.06.2024
Zamówienia publiczne w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. U10/24/1 Szkolenie on-line 7.06.2024 - 7.06.2024
The fight against terrorism - międzynarodowe szkolenie w języku włoskim, organizowane w ramach programu Catalogue of Members' Activities Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/I2/24 Włochy 5.06.2024 - 7.06.2024
Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami z niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw O4/24/1 Szkolenie on-line 10.06.2024 - 10.06.2024
Sprawy ,,frankowe" C7/24/3 Szkolenie on-line 10.06.2024 - 10.06.2024
Międzynarodowe seminarium w Bukareszcie w języku angielskim połączone z wizytą w Zakładzie Karnym w ramach projektu REUNION dotyczącego wzajemnego uznawania i wykonywania wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności w państwach Unii Europejskiej M19/A2/24 Bukareszt 10.06.2024 - 11.06.2024
Rozgraniczenie. Zasiedzenie przygranicznych pasów gruntu. C11/24/2 Szkolenie on-line 11.06.2024 - 11.06.2024
Nowelizacja kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw K34/24/7 Szkolenie on-line 11.06.2024 - 11.06.2024
Sprawy dotyczące małoletnich dzieci z Ukrainy w praktyce orzeczniczej sądów polskich R4/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 10.06.2024 - 12.06.2024
Skarga pauliańska C9/24/1 Katowice 10.06.2024 - 12.06.2024
Prawa i obowiązki kuratora sądowego w świetle ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. KR6/24/1 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 10.06.2024 - 12.06.2024
Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające C3/24/11 Szkolenie on-line 12.06.2024 - 12.06.2024
EU Service of documents and taking of evidence – międzynarodowe szkolenie organizowane w ramach programu „UpJudCoop – Update on European Union judicial cooperation instruments” Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA) M28/A5/24 Luksemburg 12.06.2024 - 13.06.2024
Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c. - cz.I C2/24/15 Szkolenie on-line 13.06.2024 - 13.06.2024
Podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego P2/24/1 Szkolenie on-line 13.06.2024 - 13.06.2024
RODO a dostęp do informacji publicznej 08/24/1 Szkolenie on-line 13.06.2024 - 13.06.2024
EU Public Procurement - międzynarodowe szkolenie w języku angielskim, organizowane w ramach katalogu szkoleń administracyjnych (AD) Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/A9/24 Bukareszt 13.06.2024 - 14.06.2024
ERA: Artificial Intelligence (AI) in Criminal Justice (hybrydowo: Dublin/online) M16/L/24 Dublin 13.06.2024 - 14.06.2024
ERA: Legal English “European cross-border civil procedures” M16/M/24 Trewir (Niemcy) 12.06.2024 - 14.06.2024
The EPPO: investigations and prosecutions to fight crimes against the financial interests of the EU (general landscape; jurisdiction; comparative criminal law), CR/2024/08 M14/C15/24 NIEMCY 13.06.2024 - 14.06.2024
Metodyka pracy asystenta prokuratora K11/24/1 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 12.06.2024 - 14.06.2024
Kasacja dla prokuratorów K47/24/1 Szkolenie on-line 14.06.2024 - 14.06.2024
Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. K35/24/2 Szkolenie on-line 14.06.2024 - 14.06.2024
Czynności kuratora w postępowaniu karnym wykonawczym – wybrane zagadnienia. KR4/24/2 Szkolenie on-line 14.06.2024 - 14.06.2024
Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c. - cz.I C2/24/17 Szkolenie on-line 17.06.2024 - 17.06.2024
Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. R17/24/1 Szkolenie on-line 17.06.2024 - 17.06.2024
Element transgraniczny w prawie spadkowym. C29/24/3 Szkolenie on-line 18.06.2024 - 18.06.2024
Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym C33/24/1 Szkolenie on-line 18.06.2024 - 18.06.2024
Zadania operatorów SLPS Z1/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 17.06.2024 - 19.06.2024
Udzielanie informacji publicznej. Z4/24/1 Wałbrzych 17.06.2024 - 19.06.2024
Problematyka handlu ludźmi K30/24 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 17.06.2024 - 19.06.2024
Nadzór nad egzekucją z nieruchomości E6/24/2 Szkolenie on-line 19.06.2024 - 19.06.2024
Środki odwoławcze w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym rozpoznawane przez sąd drugiej instancji G17/24/2 Szkolenie on-line 19.06.2024 - 19.06.2024
Postępowanie egzekucyjne po nowelizacji E5/24/2 Szkolenie on-line 20.06.2024 - 20.06.2024
Zmiany w kodeksie pracy – szkolenie dla pracowników kadr. U11/24/1 Szkolenie on-line 20.06.2024 - 20.06.2024
Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe C21/24/4 Szkolenie on-line 20.06.2024 - 20.06.2024
Przebieg postępowania dowodowego w sprawach karnych w postępowaniu sądowym K2/24/1 Katowice 19.06.2024 - 21.06.2024
Nowelizacja kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw K34/24/2 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 19.06.2024 - 21.06.2024
Whistleblowers M14/F7/24 Bonn - Niemcy 20.06.2024 - 21.06.2024
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych G1/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 19.06.2024 - 21.06.2024
ERA: Summer Course on European Criminal Justice, on-line M16/I/24 17.06.2024 - 21.06.2024
EJTN/CEPOL- Environmental Crime investigations CR/2024/32 M14/C17/24 Lizbona 17.06.2024 - 21.06.2024
Wspólnoty mieszkaniowe C22/24/2 Szkolenie on-line 21.06.2024 - 21.06.2024
Administracyjny tytuł wykonawczy jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej C30/24/2 Szkolenie on-line 21.06.2024 - 21.06.2024
Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające C3/24/12 Szkolenie on-line 21.06.2024 - 21.06.2024
Verdict without law, legal authority without judges - the world of shadow justice – międzynarodowe szkolenie w języku niemieckim, organizowane w ramach programu Catalogue of Members' Activities EJTN M14/I3/24 Trewir (Niemcy) 16.06.2024 - 21.06.2024
Funkcjonalności KRZ w wybranych postępowaniach restrukturyzacyjnych G16/24/1 Szkolenie on-line 24.06.2024 - 24.06.2024
Prawa pacjenta w orzecznictwie sądowym C17/24/1 Szkolenie on-line 25.06.2024 - 25.06.2024
Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c. C2/24/2 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 24.06.2024 - 26.06.2024
Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. C16/24/6 Szkolenie on-line 26.06.2024 - 26.06.2024
Wpływ postępowania upadłościowego na inne postępowania sądowe C20/24/4 Szkolenie on-line 27.06.2024 - 27.06.2024
Praca kuratora dla dorosłych w świetle zmian kodyfikacji karnych. KR5/24/2 Szkolenie on-line 27.06.2024 - 27.06.2024
Metodyka pracy asystenta sędziego O1/24/2 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 26.06.2024 - 28.06.2024
ERA: Summer Course on European Labour Law M16/J/24 Trewir (Niemcy) 24.06.2024 - 28.06.2024
Prawne podstawy obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. K13/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 26.06.2024 - 28.06.2024
Podział majątku wspólnego. Rozliczenia majątkowe partnerów. C6/24/3 Szkolenie on-line 28.06.2024 - 28.06.2024
Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia C18/24/2 Szkolenie on-line 28.06.2024 - 28.06.2024
Zawiadomienie z ewidencji gruntów i budynków w postępowaniu wieczystoksięgowym C32/24/3 Szkolenie on-line 28.06.2024 - 28.06.2024
Wspólnoty mieszkaniowe C22/24/3 Szkolenie on-line 2.07.2024 - 2.07.2024
European Civil Procedure (CI/2024/05) M14/B5/24 Saloniki, Grecja 2.07.2024 - 3.07.2024
The fight against drug trafficking - międzynarodowe szkolenie w języku francuskim, organizowane w ramach programu Catalogue of Members' Activities Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/I1/24 Paryż (Francja) 1.07.2024 - 3.07.2024
The European Public Prosecutor’s Office - międzynarodowe szkolenie w języku angielskim, organizowane w ramach programu Catalogue Plus Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/H12/24 Trewir (Niemcy) 1.07.2024 - 4.07.2024
EJTN/CEPOL- Financial Investigation: Protection of EU funds (CEPOL 11/24), CR/2024/25 M14/C18/24 Budapeszt 1.07.2024 - 5.07.2024
Międzynarodowe szkolenie językowe - Legal Language training in cooperation in civil matters - angielski i francuski M14/E8/24 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 1.07.2024 - 5.07.2024
ERA: Summer Course on European Intellectual Property Law M16/N/24 Trewir (Niemcy) 1.07.2024 - 5.07.2024
ERA: Summer Course on European Antitrust Law M16/O/24 Trewir (Niemcy) 1.07.2024 - 5.07.2024
PONIEDZIAŁKOWE KONWERSATORIA JĘZYKOWE ONLINE - angielski prawniczy (B2) [6, 13, 20 27 – maja; 3, 10, 17, 24 – czerwca; 1 i 8 lipca 2024] M14/EA2/24 6.05.2024 - 8.07.2024
PONIEDZIAŁKOWE KONWERSATORIA JĘZYKOWE ONLINE - francuski prawniczy (B1)[6, 13, 20 27 – maja; 3, 10, 17, 24 – czerwca; 1 i 8 lipca 2024] M14/EB2/24 6.05.2024 - 8.07.2024
WTORKOWE KONWERSATORIA JĘZYKOWE ONLINE - hiszpański prawniczy (B2)[7, 14, 21, 28 – maja; 4, 11, 18, 25 – czerwca; 2 i 9 lipca 2024] M14/EC2/24 7.05.2024 - 9.07.2024
WTORKOWE KONWERSATORIA JĘZYKOWE ONLINE - włoski prawniczy (B2)[7, 14, 21, 28 – maja; 4, 11, 18, 25 – czerwca; 2 i 9 lipca 2024] M14/ED2/24 7.05.2024 - 9.07.2024
WTORKOWE KONWERSATORIA JĘZYKOWE ONLINE - angielski prawniczy (B1)[7, 14, 21, 28 – maja; 4, 11, 18, 25 – czerwca; 2 i 9 lipca 2024] M14/EE2/24 7.05.2024 - 9.07.2024
ŚRODOWE KONWERSATORIA JĘZYKOWE ONLINE - niemiecki prawniczy (B2)[8, 15, 22 29 – maja; 5, 12, 19, 26 – czerwca; 3 i 10 lipca 2024] M14/EG2/24 8.05.2024 - 10.07.2024
CZWARTKOWE KONWERSATORIA JĘZYKOWE ONLINE - angielski prawniczy (B2)[9, 16, 23, 30 – maja; 6, 13, 20, 27 – czerwca; 4 i 11 lipca 2024] M14/EH2/24 9.05.2024 - 11.07.2024
CZWARTKOWE KONWERSATORIA JĘZYKOWE ONLINE - francuski prawniczy (B2)[9, 16, 23, 30 – maja; 6, 13, 20, 27 – czerwca; 4 i 11 lipca 2024] M14/EI2/24 9.05.2024 - 11.07.2024
PIĄTKOWE KONWERSATORIA JĘZYKOWE ONLINE - angielski prawniczy (B1)[10, 17, 24, 31 – maja; 7, 14, 21, 28 – czerwca; 5 i 12 lipca 2024] M14/EJ2/24 10.05.2024 - 12.07.2024
PIĄTKOWE KONWERSATORIA JĘZYKOWE ONLINE - angielski prawniczy (B2)[10, 17, 24, 31 – maja; 7, 14, 21, 28 – czerwca; 5 i 12 lipca 2024] M14/EK2/24 10.05.2024 - 12.07.2024
Międzynarodowe szkolenie językowe: Summer school in linguistics in criminal matters M14/E9/24 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 22.07.2024 - 26.07.2024
Międzynarodowe szkolenie językowe: Summer school in linguistics in civil matters M14/E10/24 Budapeszt 26.08.2024 - 30.08.2024
EJTN/CEPOL-Joint Investigation Teams – Implementation-(CEPOL 55/2024) CR/2024/30 M14/C19/24 Trewir (Niemcy) 2.09.2024 - 6.09.2024
Szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. U15/24/1 Szkolenie on-line 6.09.2024 - 6.09.2024
Hipoteka w praktyce C31/24/1 Szkolenie on-line 6.09.2024 - 6.09.2024
Rozgraniczenie. Zasiedzenie przygranicznych pasów gruntu. C11/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 9.09.2024 - 11.09.2024
Wykonywanie przez kuratorów rodzinnych orzeczeń dotyczących obecności kuratora sądowego przy kontaktach rodziców z dziećmi. KR10/24/1 Szkolenie on-line 11.09.2024 - 11.09.2024
Judicial and prosecutorial ethics – standards from a transnational comparative point of view - międzynarodowe szkolenie w języku angielskim, organizowane w ramach programu Catalogue Plus Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/H13/24 Wustrau, Niemcy 9.09.2024 - 13.09.2024
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym na rzecz małoletniego wobec popełnienia na jego szkodę czynu zabronionego przeciwko wolności seksualnej i obyczajności K62/24/1 Szkolenie on-line 13.09.2024 - 13.09.2024
Sądowa ochrona praw konsumentów C12/24/2 Szkolenie on-line 13.09.2024 - 13.09.2024
Metodyka pracy kuratora rodzinnego w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz sporządzania sprawozdań z wywiadów w świetle obowiązujących regulacji prawnych. KR11/24/1 Szkolenie on-line 16.09.2024 - 16.09.2024
Wizyta studyjna w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu w języku angielskim, realizowana w ramach Programu Wymiany EJTN 2024 M6/B3/24 Luksemburg 16.09.2024 - 17.09.2024
Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym C34/24/1 Szkolenie on-line 17.09.2024 - 17.09.2024
Postępowanie ekstradycyjne K33/24/2 Szkolenie on-line 17.09.2024 - 17.09.2024
Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. R6/24/1 Łódź 16.09.2024 - 18.09.2024
Wizyta studyjna w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu w języku angielskim, realizowana w ramach Programu Wymiany EJTN 2024 M6/A4/24 Strasbourg 16.09.2024 - 18.09.2024
Sprawowanie przez kuratora nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności, środków karnych i probacyjnych. KR8/24/1 Szkolenie on-line 19.09.2024 - 19.09.2024
Legal English. Civil matters - międzynarodowe szkolenie w języku angielskim, organizowane w ramach programu Catalogue Plus Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/H15/24 Bukareszt 17.09.2024 - 19.09.2024
European Civil Procedure in Family Law matters - advanced (CI/2024/02) M14/B2/24 Valletta (Malta) 19.09.2024 - 20.09.2024
Sprawy ,,frankowe” C7/24/2 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 18.09.2024 - 20.09.2024
Dowody rzeczowe – szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. U23/24/1 Szkolenie on-line 20.09.2024 - 20.09.2024
Skarga pauliańska C9/24/2 Szkolenie on-line 20.09.2024 - 20.09.2024
Zadania operatorów SLPS – problemy praktyczne Z3/24/1 Szkolenie on-line 23.09.2024 - 23.09.2024
Mediation and Concilation (CI/2024/06) M14/B6/24 Tartu (Estonia) 24.09.2024 - 25.09.2024
EU Environmental Law - międzynarodowe szkolenie w języku angielskim, organizowane w ramach katalogu szkoleń administracyjnych (AD) Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/A10/24 Trewir (Niemcy) 24.09.2024 - 25.09.2024
Rozgraniczenie. Zasiedzenie przygranicznych pasów gruntu C11/24/3 Szkolenie on-line 25.09.2024 - 25.09.2024
Udział prokuratora w sprawach rodzinnych i opiekuńczych C35/24/1 Szkolenie on-line 25.09.2024 - 25.09.2024
NE BIS IN IDEM - międzynarodowe szkolenie w języku angielskim, organizowane w ramach programu Catalogue Plus Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/H14/24 Split (Chorwacja) 25.09.2024 - 26.09.2024
VICTIM'S RIGHTS WEBINAR SERIES: hate crimes-protecting citizens against racism, homophobia, transphobia, sexism, CR/2024/21 M14/C21/24 26.09.2024 - 26.09.2024
Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego C10/24/1 Łódź 25.09.2024 - 27.09.2024
Podział majątku wspólnego. Rozliczenia majątkowe partnerów. C6/24/4 Szkolenie on-line 27.09.2024 - 27.09.2024
EU Tax Law - międzynarodowe szkolenie w języku angielskim, organizowane w ramach katalogu szkoleń administracyjnych (AD) Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M14/A11/24 Dublin 30.09.2024 - 1.10.2024
Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające C3/24/13 Szkolenie on-line 2.10.2024 - 2.10.2024
Wizyta studyjna w Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego (HCCH) w Hadze w języku angielskim, realizowana w ramach Programu Wymiany EJTN 2024 M6/I1/24 Haga 3.10.2024 - 4.10.2024
Postępowanie o zatwierdzenie układu jako jedna z form restrukturyzacji G15/24/2 Szkolenie on-line 7.10.2024 - 7.10.2024
Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c. - cz.I C2/24/19 Szkolenie on-line 9.10.2024 - 9.10.2024
Metodyka pracy asystenta prokuratora K11/24/2 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 9.10.2024 - 11.10.2024
Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych w stosunkach transgranicznych. R1/24/1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 9.10.2024 - 11.10.2024
Hipoteka w praktyce C31/24/2 Szkolenie on-line 11.10.2024 - 11.10.2024
Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c. - cz.II C2/24/18 Szkolenie on-line 15.10.2024 - 15.10.2024
ERA: Understanding Bitcoins and Cryptocurrency Technologies, on-line M16/E/24 Szkolenie on-line 15.10.2024 - 16.10.2024
Cultural diversity in the courtroom M14/F8/24 Saloniki, Grecja 19.10.2024 - 20.10.2024
Civil liability due to AI (CI/2024/07) M14/B7/24 Bukareszt 21.10.2024 - 22.10.2024
Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające C3/24/14 Szkolenie on-line 23.10.2024 - 23.10.2024
Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia (warsztaty periodyczne) C25/24 Szkolenie on-line 21.05.2024 - 23.10.2024
Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c. - cz.II C2/24/20 Szkolenie on-line 24.10.2024 - 24.10.2024
Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c. - cz.I C2/24/21 Szkolenie on-line 28.10.2024 - 28.10.2024
Krajowy Rejestr Zadłużonych – nowe funkcjonalności w postępowaniu upadłościowym G14/24/2 Szkolenie on-line 28.10.2024 - 28.10.2024
Company law (CI/2024/08) M14/B8/24 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 29.10.2024 - 30.10.2024
Wizyta studyjna w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w Wiedniu w języku angielskim, realizowana w ramach Programu Wymiany EJTN 2024 M6/F2/24 Wiedeń (Austria) 15.10.2024 - 31.10.2024
Funkcjonalności KRZ w wybranych postępowaniach restrukturyzacyjnych G16/24/2 Szkolenie on-line 4.11.2024 - 4.11.2024
Judicial Cooperation in Criminal Matters: Practical Case-Based Simulation (Case Trafficking in Human Beings) CR/2024/13 M14/C22/24 Florencja (Włochy) 5.11.2024 - 7.11.2024
Wykorzystanie seksualne dzieci – zwalczanie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich K19/24/2 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 6.11.2024 - 8.11.2024
Wizyty studyjne (łączone) w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz w Prokuraturze Europejskiej (EPPO) w Luksemburgu w języku angielskim, realizowane w ramach Programu Wymiany EJTN 2024 M6/C2/24 Luksemburg 11.11.2024 - 13.11.2024
Prawo medyczne w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych. R7/24/1 Szkolenie on-line 13.11.2024 - 13.11.2024
Program Wspólnych Wymian EJTN – CEPOL dla prokuratorów, asesorów i sędziów orzekających w sprawach karnych – w ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) M12/24 14.04.2024 - 15.11.2024
Hipoteka w praktyce C31/24/3 Szkolenie on-line 15.11.2024 - 15.11.2024
Metodyka pracy sędziego w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych C1/24/4 Szkolenie on-line 15.11.2024 - 15.11.2024
Sprawy ,,frankowe” C7/24/6 Szkolenie on-line 19.11.2024 - 19.11.2024
Wizyta studyjna w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu w języku angielskim, realizowana w ramach Programu Wymiany EJTN 2024 M6/A5/24 Strasbourg 18.11.2024 - 20.11.2024
Metodyka pracy sędziego w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych C1/24/2 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 18.11.2024 - 20.11.2024
Skarga pauliańska C9/24/3 Szkolenie on-line 20.11.2024 - 20.11.2024
Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych G3/24/2 Szkolenie on-line 20.11.2024 - 20.11.2024
Single Market Programme to enhance the awareness of non-competition national enforcers - Program szkoleniowy Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Jednolitego Rynku UE M14/H/24 25.04.2024 - 22.11.2024
Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające C3/24/1 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 20.11.2024 - 22.11.2024
Sprawy ,,frankowe” C7/24/4 Szkolenie on-line 22.11.2024 - 22.11.2024
Metodyka pracy sędziego w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych C1/24/6 Szkolenie on-line 25.11.2024 - 25.11.2024
Wizyta studyjna w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli w języku angielskim, realizowana w ramach Programu Wymiany EJTN 2024 M6/E2/24 Bruksela (Belgia) 2.12.2024 - 4.12.2024
Service of documents & taking of evidence abroad with a focus on digitalziation (CI/2024/09) M14/B9/24 Bruksela (Belgia) 5.12.2024 - 6.12.2024
Insolvency Law (CI/2024/11) M14/B11/24 Neapol, Włochy 10.12.2024 - 11.12.2024
EU competence on criminal law, institutions, procedures, and actors, intervention logic, relevant CJEU case law - e-learning w języku angielskim, udostępniany w ramach projektu DIGICRIM Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA) M23/A/24 Szkolenie on-line 22.03.2024 - 31.12.2024
European Arrest Warrant role of issuing and executing authorities, grounds of refusal - e-learning w języku angielskim, udostępniany w ramach projektu DIGICRIM Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA) M23/B/24 Szkolenie on-line 22.03.2024 - 31.12.2024
European Investigation Order - e-learning w języku angielskim, udostępniany w ramach projektu DIGICRIM Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA) M23/C/24 Szkolenie on-line 22.03.2024 - 31.12.2024