Subject Signature Place Date
Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych- szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zajmujących się obrotem prawnym z zagranicą U7/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Lublin 21.09.2020 - 23.09.2020
Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości E5/E/20 Hotel City SM, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków 24.09.2020 - 25.09.2020
Organizacja pracy w wymiarze sprawiedliwości E5/F/20 Hotel City SM, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków 24.09.2020 - 25.09.2020
Błąd medyczny K16/B/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 23.09.2020 - 25.09.2020
,,Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, okres podlegania ubezpieczeniom społecznym” C34/B/20 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 23.09.2020 - 25.09.2020
Warsztaty EASO nt."Detention of Applicants for International Protection" Valetta, Malta M7/E3/20 24.09.2020 - 25.09.2020
Online warsztaty "EU Waste Legislation and Protection of the Environment through Criminal Law" M11/O/20 21.09.2020 - 29.09.2020
Human Rights and Access to Justice in the EU M7/D12/20 Strasburg 28.09.2020 - 30.09.2020
Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym i administracyjnym – wybrane zagadnienia. K28/20 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 28.09.2020 - 30.09.2020
Zarządzanie zespołem w sekretariacie F3/B/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 28.09.2020 - 30.09.2020
Sędzia -,,sprawny mediator” C6/B/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 30.09.2020 - 2.10.2020
Prawo własności przemysłowej. Znaki towarowe Unii Europejskiej. Oznaczenia odróżniające C21/20 Szkolenie on-line 1.10.2020 - 2.10.2020
Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości E1/G/20 Best Western Hotel Felix ul. Omulewska 24 04-128 Warszawa 1.10.2020 - 2.10.2020
Współpraca, motywacja, rozwijanie E8/C/20 Best Western Hotel Felix ul. Omulewska 24 04-128 Warszawa 1.10.2020 - 2.10.2020
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – wybrane zagadnienia K9/B/20 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 30.09.2020 - 2.10.2020
Freedom of speech M7/D10/20 Bukareszt 5.10.2020 - 6.10.2020
Prawo przewozowe – wybrane zagadnienia. C11/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 5.10.2020 - 7.10.2020
Uzasadnianie orzeczeń sądowych C26/C/20 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 5.10.2020 - 7.10.2020
Europejski nakaz aresztowania a prawa podstawowe M19/E/20 Warszawa 6.10.2020 - 7.10.2020
Alternative Dispute Resolution / Mediation M7/C8/20 Lizbona 8.10.2020 - 9.10.2020
Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union M11/N/20 Szkolenie on-line 8.10.2020 - 9.10.2020
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/1/20/K 8.10.2020 - 9.10.2020
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/2/20/K 8.10.2020 - 9.10.2020
Sztuka podejmowania decyzji E7/C/20 Hotel City SM, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków 8.10.2020 - 9.10.2020
Sztuka podejmowania decyzji E7/D/20 Hotel City SM, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków 8.10.2020 - 9.10.2020
Warsztaty EASO nt. "Exclusion from International Protection" Valetta, Malta M7/E4/20 8.10.2020 - 9.10.2020
Szkolenie dla wykładowców nt."Essential European Law' M7/B18/20 12.10.2020 - 13.10.2020
Różnorodność kulturowa uczestników postępowań karnych – wyzwanie dla prokuratorów i sędziów w toku postępowania karnego K29/B/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 12.10.2020 - 14.10.2020
Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury (kadry prokuratury - poziom podstawowy) V/1/20/G 12.10.2020 - 14.10.2020
Webinar "Recent ECtHR Case Law in Labour Law Matters" M11/R/20 Szkolenie on-line 15.10.2020 - 16.10.2020
Obrót prawny z zagranicą dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury U9/B/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 14.10.2020 - 16.10.2020
European Investigation Order (EIO). Admissibility of evidences M7/B19/20 14.10.2020 - 16.10.2020
Zarządzanie stresem zawodowym E2/G/20 Best Western Hotel Felix ul. Omulewska 24 04-128 Warszawa 15.10.2020 - 16.10.2020
Zarządzanie stresem zawodowym E2/H/20 Best Western Hotel Felix ul. Omulewska 24 04-128 Warszawa 15.10.2020 - 16.10.2020
Postępowania w sprawach na podstawie Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę – wybrane zagadnienia. C32/A/20 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 14.10.2020 - 16.10.2020
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/2/20/G Gdańsk 20.10.2020 - 21.10.2020
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/1/20/G Gdańsk 20.10.2020 - 21.10.2020
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki C28/B/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 19.10.2020 - 21.10.2020
C8/C/20: ,,Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające po nowelizacji – wybrane zagadnienia”, 19-21 października 2020r., DĘBE. C8/C/20 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 19.10.2020 - 21.10.2020
The EU Preliminary Ruling Procedure M7/D11/20 Luksemburg 22.10.2020 - 23.10.2020
Annual Conference on the Rights of Persons with Disabilities 2020 M11/M/20 21.10.2020 - 23.10.2020
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/3/20/G 22.10.2020 - 23.10.2020
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/4/20/G 22.10.2020 - 23.10.2020
Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości E1/H/20 Hotel Amber, ul. Powstańców Warszawskich 45, 80-152 Gdańsk 22.10.2020 - 23.10.2020
Sztuka podejmowania decyzji E7/E/20 Hotel Amber, ul. Powstańców Warszawskich 45, 80-152 Gdańsk 22.10.2020 - 23.10.2020
Otwartość na zmiany - oksymoron czy realna możliwość? E4/C/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 22.10.2020 - 23.10.2020
Otwartość na zmiany - oksymoron czy realna możliwość? E4/D/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 22.10.2020 - 23.10.2020
Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego C4/D/20 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 21.10.2020 - 23.10.2020
Warsztaty EASO nt. "Article 15(C) Qualification Directive", Valetta, Malta M7/E5/20 22.10.2020 - 23.10.2020
Online warsztaty "EU Waste Legislation and Protection of the Environment through Criminal Law" M11/P/20 6.10.2020 - 27.10.2020
Webinar "Applying EU Anti-Discrimination Law" M10/C/20 Szkolenie on-line 26.10.2020 - 27.10.2020
Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury (kadry prokuratury) R/1/20/W Warszawa 26.10.2020 - 28.10.2020
Prawo wekslowe – wybrane zagadnienia C14/B/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 26.10.2020 - 28.10.2020
Przestępstwa i wykroczenia w ramach zbiorowego i indywidualnego prawa pracy K21/20 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 26.10.2020 - 28.10.2020
Autonomous Prosecution Services and their essential role for the Rule of Law M7/D13/20 Madryt 29.10.2020 - 30.10.2020
Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury (kadry prokuratury - poziom zaawansowany) V/2/20/L 28.10.2020 - 30.10.2020
Biura obsługi interesantów w sądownictwie - standardy i wizerunek. U14/B/20 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 28.10.2020 - 30.10.2020
Konferencja "Recent Developments in the European Law of Civil Procedure" M11/S/20 Szkolenie on-line 29.10.2020 - 30.10.2020
EJTN-CEPOL Training on Fighting Terrorism and its Financing - CR/2020/25 M9/F10/20 27.10.2020 - 30.10.2020
Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury U5/20 Szkolenie on-line 2.11.2020 - 3.11.2020
Seminarium "Preventing Child Sexual Abuse Material Online" M13/20 Szkolenie on-line 3.11.2020 - 4.11.2020
Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury (kadry prokuratury) R/2/20/L Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 2.11.2020 - 4.11.2020
Szkolenie językowe "European cross-border civil procedures" M15/B/20 Szkolenie on-line 2.11.2020 - 5.11.2020
ODWOŁANE Racism – a challenge for the judicial system M7/B20/20 Trewir 2.11.2020 - 5.11.2020
Warsztaty on-line "Introduction to EU Environmental Law" M11/Y/20 Szkolenie on-line 29.10.2020 - 6.11.2020
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/5/20/G 5.11.2020 - 6.11.2020
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/6/20/G 5.11.2020 - 6.11.2020
Konferencja "Artificial Intelligence (AI) and the Criminal Justice System" M11/T/20 Szkolenie on-line 5.11.2020 - 6.11.2020
Zarządzanie stresem zawodowym E2/I/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 5.11.2020 - 6.11.2020
Zarządzanie stresem zawodowym E2/J/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 5.11.2020 - 6.11.2020
Nauki sądowe - genetyka w kryminalistyce i medycynie sądowej K13/B/20 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 4.11.2020 - 6.11.2020
ODWOŁANE The interaction with the minors during the judiciary proceedings M7/B21/20 Bukareszt 9.11.2020 - 10.11.2020
EU Competition Law M7/D14/20 9.11.2020 - 10.11.2020
European Civil Procedure M7/C9/20 Florencja (Włochy) 11.11.2020 - 12.11.2020
Konferencja "Annual Conference on EU Criminal Justice 2020" M11/U/20 Szkolenie on-line 12.11.2020 - 13.11.2020
Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami z niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw C7/A/20 Szkolenie on-line 16.11.2020 - 17.11.2020
„Prawo medyczne” w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych C31/B/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 16.11.2020 - 18.11.2020
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/3/20/W Warszawa 17.11.2020 - 18.11.2020
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/4/20/W Warszawa 17.11.2020 - 18.11.2020
Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury (kadry prokuratury) R/3/20/W Warszawa 16.11.2020 - 18.11.2020
Economic crimes: Asset Recovery and Confiscation in the EU - CR/2020/14 M9/D1/20 Wilno, Litwa 17.11.2020 - 18.11.2020
Investigation and prosecution of crimes against sexual freedom M7/B22/20 Madryt 14.11.2020 - 18.11.2020
Problematyka wpisów w postępowaniu wieczystoksięgowym C25/B/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 18.11.2020 - 20.11.2020
C12/C/20: "Sądowa kontrola treści umów kredytowych zawieranych przez instytucje finansowe z konsumentami" 18-20 listopada 2020r., DĘBE. C12/C/20 KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 18.11.2020 - 20.11.2020
Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury (kadry prokuratury - poziom zaawansowany) V/3/20/L 18.11.2020 - 20.11.2020
The use of the forensic science evidence in Courts - challenges and developments in the EU - CR/2020/15 M9/K/20 19.11.2020 - 20.11.2020
Warsztaty EASO nt. "Country of Origin Information" Valetta, Malta M7/E6/20 19.11.2020 - 20.11.2020
Cultural Diversity in the Courtroom. Judges in Europe facing new challenges. M7/D15/20 Wiedeń 19.11.2020 - 20.11.2020
Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości E1/I/20 Best Western Hotel Felix ul. Omulewska 24 04-128 Warszawa 19.11.2020 - 20.11.2020
Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości E1/J/20 Best Western Hotel Felix ul. Omulewska 24 04-128 Warszawa 19.11.2020 - 20.11.2020
Corruption: detection, prevention, repression M7/B23/20 Paryż (Francja) 16.11.2020 - 20.11.2020
Cybercrime M7/B24/20 18.11.2020 - 20.11.2020
Annual Conference on Countering Terrorism in the EU 2020-Dealing with right-wing and left-wing extremism M7/B25/20 Trewir 19.11.2020 - 20.11.2020
C8/D/20: ,,Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające po nowelizacji – wybrane zagadnienia”, 23-25 listopada 2020r., KSSiP Lublin. C8/D/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 23.11.2020 - 25.11.2020
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok karny) Z/5/20/K Kraków 24.11.2020 - 25.11.2020
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok karny) Z/6/20/K Kraków 24.11.2020 - 25.11.2020
Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury (kadry prokuratury) R/4/20/W Warszawa 23.11.2020 - 25.11.2020
Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury (kadry prokuratury - poziom zaawansowany) V/4/20/K 23.11.2020 - 25.11.2020
CEPOL-EJTN Training on Joint Investigations Teams: Leadership (CR/2020/22-CEPOL/65/2020) M9/F7/20 Lyon (Francja) 23.11.2020 - 27.11.2020
Communication and vulnerability (TM/2020/08) M7/A8/20 Sofia 26.11.2020 - 27.11.2020
Odczytać siebie, odczytać innych - jak skutecznie reagować na emocje własne i innych? E6/C/20 Best Western Hotel Felix ul. Omulewska 24 04-128 Warszawa 26.11.2020 - 27.11.2020
Odczytać siebie, odczytać innych - jak skutecznie reagować na emocje własne i innych? E6/D/20 Best Western Hotel Felix ul. Omulewska 24 04-128 Warszawa 26.11.2020 - 27.11.2020
C29/B/20: "Spółki kapitałowe prawa handlowego – wybrane zagadnienia”, 30 listopada - 2 grudnia 2020 r., KSSiP Lublin. C29/B/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Lublin 30.11.2020 - 2.12.2020
Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury (kadry prokuratury - poziom zaawansowany) V/5/20/W Sangate Hotel Airport, ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa 30.11.2020 - 2.12.2020
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/7/20/K 3.12.2020 - 4.12.2020
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/8/20/K 3.12.2020 - 4.12.2020
Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami z niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw C7/B/20 Szkolenie on-line 3.12.2020 - 4.12.2020
European Civil Procedure in Family Law matters M7/C10/20 Trewir 3.12.2020 - 4.12.2020
Sztuka podejmowania decyzji E7/F/20 Hotel City SM, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków 3.12.2020 - 4.12.2020
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok karny) Z/7/20/W Warszawa 8.12.2020 - 9.12.2020
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok karny) Z/8/20/W Warszawa 8.12.2020 - 9.12.2020
Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury (kadry prokuratury - poziom zaawansowany) R/5/20/L Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 7.12.2020 - 9.12.2020
Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury (kadry sądownictwa - poziom podstawowy) V/6/20/W Sangate Hotel Airport, ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa 7.12.2020 - 9.12.2020
Współpraca, motywacja, rozwijanie E8/D/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 10.12.2020 - 11.12.2020
Współpraca, motywacja, rozwijanie E8/E/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 10.12.2020 - 11.12.2020
EJTN-CEPOL Training on Counter-Terrorism: Foreign fighters/Foreign travellers (CR/2020/24) M9/F9/20 8.12.2020 - 11.12.2020
Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury (kadry sądownictwa) R/6/20/L Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 14.12.2020 - 16.12.2020
Zarządzanie stresem zawodowym E2/K/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 17.12.2020 - 18.12.2020
Zarządzanie stresem zawodowym E2/L/20 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 17.12.2020 - 18.12.2020
Leadership in communication (TM/2020/09) M7/A9/20 Sztokholm, Szwecja 17.12.2020 - 18.12.2020
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/9/20/K 14.01.2021 - 15.01.2021
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/10/20/K 14.01.2021 - 15.01.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/9/20/L Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 26.01.2021 - 27.01.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/10/20/L Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin 26.01.2021 - 27.01.2021
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/11/20/W 4.02.2021 - 5.02.2021
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/12/20/W 4.02.2021 - 5.02.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok karny) Z/11/20/W Warszawa 16.02.2021 - 17.02.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok karny) Z/12/20/W Warszawa 16.02.2021 - 17.02.2021
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/13/20/L 25.02.2021 - 26.02.2021
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/14/20/L 25.02.2021 - 26.02.2021
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/15/20/W 4.03.2021 - 5.03.2021
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/16/20/W 4.03.2021 - 5.03.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/13/20/G Gdańsk 16.03.2021 - 17.03.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/14/20/G Gdańsk 16.03.2021 - 17.03.2021
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/17/20/G 18.03.2021 - 19.03.2021
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/18/20/G 18.03.2021 - 19.03.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/15/20/K Kraków 30.03.2021 - 31.03.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/16/20/K Kraków 30.03.2021 - 31.03.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok karny) Z/17/20/W Warszawa 13.04.2021 - 14.04.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok karny) Z/18/20/W Warszawa 13.04.2021 - 14.04.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/19/20/K Kraków 20.04.2021 - 21.04.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/20/20/K Kraków 20.04.2021 - 21.04.2021
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/19/20/K 22.04.2021 - 23.04.2021
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/20/20/K 22.04.2021 - 23.04.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/22/20/W Warszawa 11.05.2021 - 12.05.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/21/20/W Warszawa 11.05.2021 - 12.05.2021
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/21/20/W 13.05.2021 - 14.05.2021
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/22/20/W 13.05.2021 - 14.05.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/24/20/K Kraków 25.05.2021 - 26.05.2021
Zarządzanie konfliktem na sali sądowej (blok cywilno-rodzinny) Z/23/20/K Kraków 25.05.2021 - 26.05.2021
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/23/20/K 27.05.2021 - 28.05.2021
Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie S/24/20/K 27.05.2021 - 28.05.2021